Carta enviada concello Consellería Polit Soc tema SAF