Galicia en Común insta ao Miteco á admisión dos documentos escritos en galego e a cumprir coa Carta Europea de Linguas Rexionais

A formación preguntou no Congreso pola inadmisión do informe técnico do Concello de Cambados por estar escrito en galego

Galicia en Común rexistrou unha pregunta dirixida ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico sobre o rexeitamento dun informe técnico realizado polo Concello de Cambados para a tramitación do plan especial do porto de San Tomé e Tragove por estar redactado en galego. 

Foi o Servizo Provincial de Costas de Pontevedra, dependente do Miteco, o que o rexeitou amparándose no artigo 15 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, onde se indica no punto 1 que “A lingua dos procedementos tramitados pola Administración Xeral do Estado será o castelán”.

Con todo, a continuación, o mesmo punto engade “Con todo o anterior, os interesados que se dirixan aos órganos da Administración Xeral do Estado con sede no territorio dunha Comunidade Autónoma poderán utilizar tamén a lingua que sexa cooficial en ela”. Ademais, no punto 3 do devandito artigo, tamén se di o seguinte: “A Administración Pública instrutora deberá traducir ao castelán os documentos, expedientes ou partes dos mesmos que deban producir efecto fóra do territorio da Comunidade Autónoma e os documentos dirixidos aos interesados que así o soliciten expresamente”. 

“Non podemos consentir estes ataques constantes á nosa lingua. Os concellos teñen o dereito a elaborar os seus documentos en galego, así o recolle a Carta Europea de Linguas Rexionais”, engadiu o deputado Antón Gómez Reino. “O rexeitamento deste informe vai retardar aínda máis a tramitación do plan especial do porto de San Tomé e Tragove, en redacción desde fai sete anos, algo moi inxusto para o seu concello e para a súa cidadanía”. 

A formación insta ao Miteco a “normalizar” a admisión de documentos escritos en lingua galega e tamén a tomar medidas para dar cumprimento á Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias, para “mellorar o uso das linguas cooficiais” na Administración do Estado.