Preacordo de goberno entre o PSOE e UNIDAS PODEMOS

O PSOE e UNIDAS PODEMOS alcanzamos un preacordo para conformar un Goberno progresista de coalición que sitúe a España como referente da protección dos dereitos sociais en Europa, tal e como os cidadáns decidiron nas urnas.

Ambas as formacións comparten a importancia de asumir o compromiso en defensa da liberdade, a tolerancia e o respecto aos valores democráticos como guía da acción de goberno consonte o que representa a mellor tradición europea.

Os detalles do acordo faranse públicos nos próximos días. Actualmente, estamos a avanzar conxuntamente nunha negociación encamiñada a completar a estrutura e funcionamento do novo goberno que se rexerá polos principios de cohesión, lealdade e solidariedade gobernamental, así como polo de idoneidade no desempeño das funcións.

Os eixos prioritarios de actuación do goberno progresista de coalición centraranse en dar resposta aos principais retos que ten ante si a sociedade española no seu conxunto:

1.- Consolidar o crecemento e a creación de emprego. Combater a precariedade do mercado laboral e garantir traballo digno, estable e de calidade.

2.- Traballar pola rexeneración e loitar contra a corrupción. Protexer os servizos públicos, especialmente a educación – incluíndo o impulso ás escolas infantís de cero a tres anos-, a sanidade pública e a atención á dependencia. Blindaxe das pensións dos nosos maiores: asegurar a sustentabilidade do sistema público de pensións e a súa revalorización conforme ao custo da vida. A vivenda como dereito e non como mera mercadoría. Apostar pola ciencia como motor de innovación económica e dignificar as condicións de traballo do sector. Recuperar talento emigrado. Controlar a extensión das casas de apostas.

3.- Loita contra o cambio climático: a transición ecolóxica xusta, a protección da nosa biodiversidade e a garantía dun trato digno aos animais.

4.- Fortalecer ás pequenas e medianas empresas e aos/ as autónomos/ as. Impulsar a reindustrialización e o sector primario. Facilitar desde a Administración as bases para a creación de riqueza, benestar e emprego, así como o impulso dixital.

5.- Aprobación de novos dereitos que profunden o recoñecemento da dignidade das persoas como o dereito a unha morte digna, á eutanasia, salvagárdaa da diversidade e asegurar España como país de memoria e dignidade.

6.- Asegurar a cultura como dereito e combater a precariedade no sector. Fomentar o deporte como garantía de saúde, integración e calidade de vida.

7.- Políticas feministas: garantir a seguridade, a independencia e a liberdade das mulleres a través da loita decidida contra a violencia machista, a igualdade retributiva, o establecemento de permisos de paternidade e maternidade iguais e intransferibles, o remate de trátaa de seres humanos co fin de explotación sexual e a elaboración dunha Lei de igualdade laboral.

8.- Reverter o despoboamento: apoio decidido á chamada España baleirada.

9.- Garantir a convivencia en Cataluña: o Goberno de España terá como prioridade garantir a convivencia en Cataluña e a normalización da vida política. Con ese remate, fomentarase o diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendemento e encontro, sempre dentro da Constitución. Tamén se fortalecerá o Estado das autonomías para asegurar a prestación adecuada dos dereitos e servizos da súa competencia. Garantiremos a igualdade entre todos os españois.

10.- Xustiza fiscal e equilibrio orzamentario. A avaliación e o control do gasto público é esencial para o sostemento dun Estado do benestar sólido e duradeiro. O Goberno impulsará políticas sociais e novos dereitos conforme aos acordos de responsabilidade fiscal de España con Europa, grazas a unha reforma fiscal xusta e progresiva que nos achegue a Europa e na que se eliminen privilexios fiscais.

En Madrid, ao 12 de novembro de 2019

Pedro Sánchez Pérez-Castejón                                 Pablo Iglesias Turrión