A xente no centro das políticas

  • Reorganización dos tempos de traballo, lecer e coidados. Xornada laboral de 34 horas semanais.

  • Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros ao mes en 14 pagas.

  • Pensións revalorizadas ao IPC por Lei

  • Permisos de paternidade e maternidade iguais e intrasferibles

  • Blindar na Constitución o dereito á vivenda