Máis Democracia

Reforzando os dereitos e as liberdades

  • Listas cremalleira en todos os procesos electorais para garantir a presenza de mulleres nas institucións
  • Desenvolvemento da cultura democrática participativa
  • Reforma do procedemento de Iniciativa Lexislativa Popular
  • Revogación cidadá de cargos públicos
  • Participación e democracia nas empresas