Reformar o modelo de estado

Avanzar no autogoberno

  • Referendo para elixir o modelo de Estado

  • Transformar o Senado nunha verdadeira cámara de representación territorial.

  • Viabilizar as transferencias pendentes.

  • Reforma fiscal integral no conxunto do Estado.

  • Acabar coa arquitetura da austeridade

  • Unha Europa Social.