Sustentabilidade

Non hai Planeta B

  • Conservación e recuperación da biodiversidade
  • Mobilidade urbana intelixente, de calidad e xusta
  • Empresa pública de enerxía renovable
  • 60.000 empregos no sector das enerxías renovables en 20 anos
  • Recuperación para o público das centrais hidroeléctricas
  • Modelo de autoconsumo enerxético 
  • Saneamento integral das rías
  • Loita contra os incendios
  • Prohibir a mercantilización da auga