Transformar o modelo produtivo

Máis riqueza e mellor repartida avanzado na transición enerxética

  • Prezo mínimo dos produtos agropecuarios
  • Plan de impulso do sector industrial galego
  • Derogación da prórroga da concesión a ENCE
  • Recuperar par o público a AP-9
  • Reforma do mercado eléctrico