Isabel Peña-Rey Lorenzo

Isabel Peña-Rey Lorenzo
#2 Ourense – Congreso
Brief info

Doutora en Mediciña, adicada á Atención Primaria e á Saúde Pública. Traballei a nivel nacional no Instituto de Salud Carlos III (Organismo Público de Investigación biomédica) e na Dirección Xeral de Saúde Pública no Ministerio de Sanidade, a nivel Europeo, na Dirección xeral de Saúde Publica da Comisión Europea e agora e nivel autonómico, sempre con perspectiva de xénero.

Impliqueime dende nova no movemento estudantil e nas reivindicacións feministas. Militanccia política en EU alí onde vivín e representante sindical no ISCIII.